Klantenservice

Verzenden en bezorgen
THEEMOKKEN.NL neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Na plaatsing van een bestelling zal THEEMOKKEN.NL het product zo snel mogelijk verzenden. De verwachte levertijd van producten die op voorraad zijn is op werkdagen 24 uur. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij THEEMOKKEN.NL.
Betalingen
Betalingen kunnen voldaan worden middels iDeal of Paypal. Voor iDeal en vooruitbetalingen rekenen wij geen kosten. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
Bestellingen inzien en account wijzigen
Bestellingen zijn in te zien middels het inloggen in 'mijn account' van de consument. Wijzigingen in het account van de consument kunnen worden doorgevoerd door in te loggen op 'mijn account'.
Herroepen en vervangen van producten
Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens u. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan THEEMOKKEN.NL retourneren, conform de door THEEMOKKEN.NL verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien u gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening. Indien u reeds een bedrag betaald heeft, zal THEEMOKKEN.NL dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Privacy en beveiliging
Deze website wordt beheerd door THEEMOKKEN.NL. Alle gegevens die via deze website worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard en op geen enkele manier openbaar gemaakt. De gegevens die u aan THEEMOKKEN.NL verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. U geeft THEEMOKKEN.NL het recht om u schriftelijk (e-mail en/of post) en/of telefonisch te informeren over de producten en diensten van THEEMOKKEN.NL. Op de website van THEEMOKKEN.NL worden uitgebreide bezoekgegevens bijgehouden met behulp van welke de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers van deze website kunnen worden afgestemd. THEEMOKKEN.NL gebruikt beveiligingstechnieken om aantasting van informatie op de website te voorkomen. Geregistreerde bezoekers (en zijn of haar persoonlijke gegevens) kunnen desgewenst uit onze database worden verwijdert. Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy of anderszins, kunt u contact opnemen met THEEMOKKEN.NL.
Disclaimer
Hoewel THEEMOKKEN.NL deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft ontwikkeld, is het mogelijk dat bepaalde informatie op den duur is verouderd en/of niet meer correct is. THEEMOKKEN.NL is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Sommige links in deze website verwijzen naar door derden bijgehouden informatiebronnen, hierover heeft THEEMOKKEN.NL geen controle. Niets van de teksten en/of afbeeldingen van deze website mogen verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking van de teksten en/of afbeeldingen, zonder schriftelijke toestemming van THEEMOKKEN.NL.
Klachtenprocedure
Hoewel THEEMOKKEN.NL met de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan uw wensen probeert te voldoen kan het desondanks voorkomen dat u een klacht heeft. Onze klachtenprocedure is als volgt: neem contact met ons op en beschrijf uw klacht. Wij zullen binnen drie werkdagen reageren en proberen om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.
Contact
De klantenservice van THEEMOKKEN.NL is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 op telefoonnummer 074 - 7114732 en per e-mail op info@theemokken.nl. THEEMOKKEN.NL is gevestigd aan de Hazenweg 2 te Hengelo (Ov.).